ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a www.rollers.hu honlapon elérhető ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, a Felhasználó által megadott adatokon alapul. Az adatkezelő a PiCar Kft, székhely: 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b. (továbbiakban: Szolgáltató). Az adatokhoz Szolgáltató minden alkalmazott munkatársa és vezetője hozzáférhet munkavégzés során.

Szolgáltató adatai:

Név: PiCar Kft.
Székhely: 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073118
Adószám:10469679-2-43
Telefonszám:+(36) 30 53 91 377
E-mail cím: info@rollers.hu

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

•    hogy www.rollers.hu honlapon elérhető ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,

•    kérni adatainak helyesbítését,

•    a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését

•    tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

A Szolgáltató a www.rollers.hu honlapon elérhető ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásai kapcsán az alábbi célból és adatkörben kezel személyes adatokat:

•    a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet

•    a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

•    a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

•    technikai információk rögzítése statisztikai célokból cookie-k segítségével (lsd: Egyéb rögzített adatok)

•     hírlevél szolgáltatás, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Felhasználó a Szolgáltatónak küldött elektronikus üzenetben bármikor kérheti, hogy Szolgáltató ne küldjön több hírlevelet számára.

A Szolgáltató a kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy- egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a Szolgáltató a Látogató, Vásárló számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a GoogleAdwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Azígy elküldöttcookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók - közöttük a Google - ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak a külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Googlecookie-jait. (A NetworkAdvertisingInitiative leiratkozási oldalána külső szolgáltatókcookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

1.    Analitika, követés cookie

2.    Webhelyen keresztüli követés

3.    Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneticookie.

Az alkalmazott cookie-k közül a 3. pontban említett sessioncookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek acookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően szolgálják a Látogató, Vásárló kényelmes böngészését, rendelését.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

a.    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

b.    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

c.    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

d.    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a GoogleAnalytics használatával Felhasználó internetes szokásairól információkat szerezzen be, azokat elemezze és saját céljaira felhasználja.

Elektronikus hírlevél:

Az adatkezelő az adatkezelő honlapján keresztül történő regisztrációt követően az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hírlevél szolgáltatást nyújt az érintett részére.

A hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: az érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a hírlevél szolgáltatást indokolás nélkül, egyoldalúan, bármikor, ingyenesen felmondhatja. A leiratkozás jogát az érintett a hírlevélben található leiratkozás gomb segítségével, valamint az adatkezelőnek küldött levél, e-mail útján, illetve a hírlevelek alján található leiratkozó linkre történő kattintással gyakorolhatja. Leiratkozás esetén az adatkezelő az érintett minden – hírlevelek küldéséhez szükséges - adatát törli a nyilvántartásból, és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet.

Ha az adatkezelés huzamos ideig nem éri el a célját, az adatkezelő az érintett adatait kifejezett leiratkozás hiányában is törli a nyilvántartásból. Ha az érintett az utolsó kiküldött hírlevélre három hónapon belül nem reagál (nem nyitja meg a hírlevelet), az adatkezelő egyeztető levelet küld arról, hogy az érintett kíván-e továbbra is hírlevelet kapni. Az erre történő válasz hiányában az adatkezelő három hónapon belül törli az érintett – hírlevél küldéséhez szükséges – adatait a nyilvántartásból.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-

Szolgáltató a Felhasználó adatait a felhasználó által történő visszavonásig kezeli.
A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. § részletezi.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál eljárást indíthat, vagy bíróság előtt eljárást kezdeményezhet. A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URLhttp://www.naih.hu