VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ


Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

Szerződő felek kijelentik, hogy a vásárlási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

A Vásárlói és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Kereskedő üzleti magatartásában és szabályzataiban igyekszik a polgári jog felek egyenjogúságának elvét érvényben tartani.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény A polgári törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvásárolni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

Kereskedő és a vásárló között jelen web áruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (az Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződésről szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

A Kormányrendelet szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a web áruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

Vásárló a web shopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a web shop használata során termékhez kapcsolódó, a web shop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

A megrendelést Kereskedő a web áruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

Minőség:

Azért, hogy ön a legjobb minőségű terméket kapja kézhez, cégünknél egy minőségbiztosító rendszer működik. Minden terméket a kézbesítés előtt egy szakember átvizsgál, hogy véletlenül se kerüljön Önökhöz hibás termék. A gyártói csomagoláson túl, extra anyagok felhasználásával igyekszünk óvni a megrendelt terméket, hogy a szállítás alatt véletlenül se tudjon megsérülni.
Bárminemű problémája esetén (tanácsadás, garanciális, szavatossági termékcsere, javítás, jóváírás stb.) ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni (Rollers.hu 1071 Budapest, Dembinszky utca 29.)
Tel: +(36) 30 53 91 377 , Fax.: +(36) 1 275 48 96, e-mail: ugyfelszolgalat@rollers.hu
Teljes munkaidőben tudja cégünk kollégáit keresni (H-P.: 10:00-18:00, Sz.: 10:00-14:00)

I. FEJEZET: ÁSZF

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL
a 45/2014(II.26.) "a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint

A)

Web áruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:
Név: PiCar Kft.
--------------------------------------------------
Székhely és iroda: 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b.
Telephely, személyes átvételhez: 1071 Budapest, Dembinszky utca 29.
Cégjegyzékszám: 01-09-073118
Bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 10469679-2-43
E-mail cím: info@rollers.hu
Telefonszám: +(36) 30 53 91 377    
Ügyfélszolgálat:
Hétfő - Péntek: 10:00 - 18:00
Szombat: 10:00 - 14:00

B)

Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).
A Rollers.hu web oldalán sporteszközök, hozzá tartozó kiegészítők, védőfelszerelés és ruha kis- és nagykereskedelmi értékesítését végezzük.

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

Vállalati vásárlók esetében nem fogyasztói szerződés, hanem vállalkozói szerződés jön létre, és ez esetben a fogyasztóvédelmi szabályzások nem alkalmazhatók a Kereskedőre kötelezettségekként és nem alkalmazhatók a vásárló fél számára, előnyösebb elbírálást adó jog formálása céljából. Nagykereskedelmi (Kiskereskedelmi) vásárlók kiszolgálása kizárólag az Új Ptk. Kötelmi jog (6. könyve) szabályzása szerint történik.

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

A Kormányrendelet szerint távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A Kormányrendelet szerint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Kormányrendelet szerint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek és távértékesítési rendszernek minősül.

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából, szállítás esetén plusz a szállítási díjból tevődik össze,  A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót.

Vásárlóink - a termékek jelen web áruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv). alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a web áruházat tárhely-szolgáltatóként CONCEPTONLINE Kft. üzemelteti (Ügyfélszolgálat és levelezési cím: Budapest 1034 Bécsi út 126-128. Telefon:(06-1) 787-11-37, (06-20) 933-63-67 Fax:(06-1) 787-84-03 E-mail:info@conceptonline.hu).

D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – a szállító részére, illetve előzetesen a Kereskedő részére megfizetni.
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.

ÁRU ÁTVÉTEL SZEMÉLYESEN

A megrendelt termékeket a megrendelési folyamat során egyeztetett időpontban (nyitva tartási időben), irodánkban is átveheti (budapesti üzletünkben): 1071, Budapest Dembinszky utca 29.
Ez esetben természetesen nincs "szállítási díj".
Az összekészített csomag vételárát előre utalással, a weboldalon online fizetéssel és a boltban készpénzben vagy bankkártyájával is rendezheti.

Bankszámlaszámunk: Kereskedelmi és Hitelbank;
Bankszámlaszámunk: 10200878-31510811-00000000
IBAN formátum: HU96 1020 0878 3151 0811 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

EUR bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank
Bankszámlaszámunk: 10401093-00014750-00000009
IBAN formátum: HU63 1040 1093 0001 4750 0000 0009
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

RON bankszámla: OTP Bank Romania
IBAN formátum: RO79 OTPV 3300 0088 1225 RO01
BIC (SWIFT) kód: OTPVROBU

ÁRU ÁTVÉTEL FUTÁRSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL

Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 1 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

A csomagokat a GLS Futárszolgálat kézbesíti, a vásárló saját címére.

Szállító

Átvétel helye

Szállítási idő

Megrendelés értéke (Ft)

Bruttó ár (Ft)

Személyes átvétel

1071, Budapest Dembinszky utca 29.

1 óra

0-100

0

GLS futárszolgálat Magyarország

regisztrált cím

1-2 nap

0-3 000

3 000 - 45 000

45 000 – 96 000

96 000 -

1 500 Ft

1 980 Ft

3 280 Ft

5 000 Ft

GLS csomag pont

regisztrált cím

1-2 nap

minden csomag

1289 Ft

Zona 1. (GLS)

Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország,
Románai, Németország

2-3 nap

minden csomag

1 500 Ft

Zona 2. (GLS)

Lengyelország, Belgium, Hollandia, Luxemburg,
Bulgária

2-3 nap

minden csomag

2 495 Ft

Zona 3. (GLS)

Dánia, Franciaország, Olaszország, Anglia,
Monaco, Írország

2-3 nap

minden csomag

3 495 Ft

Zona 4. (GLS)

Litvánia, Lettország, Spanyolország, Svédország,
Észtország, Málta, Görögország, Portugália, Finnország, Ciprus

2-3 nap

minden csomag

3 895 Ft

Zona 5. (GLS)

Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina,
Montenegró, Izland, Albánia, Macedónia, Ukrajna

3-4 nap

minden csomag

13 895 Ft


Futárszolgálati partner elérhetőségei:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Közösségi adószám: HU12369410

Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.

- Mikor történik a kiszállítás?
A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon GLS futárszolgálattal 8-16 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatunk.

- Még több információ a csomagomról?
A rendelés összekészítése után adjuk át a GLS futárszolgálati partnerünknek, melyről e-mailben küldünk értesítést, valamint megtekinthető az Rendelés Státusza alatt az internetes felületen.

- Kézbesítés:
Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden esetben értesítést hagy a csomagról. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány vissza kerül a raktárunkba.
A sikertelen kézbesítések díja átvezetésre kerül a következő rendelés összegéhez.

FONTOS!
Kérjük, hogy csak abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket készpénzes (utánvétes) fizetésre, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát, a termékeket aszerint hogy valóban a megrendelt termékek-e és hogy azok nem sérültek-e, még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem tudunk elfogadni!

E)

Jelen weboldalon az árak feltüntetése Ft (forint)pénznemben történik. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) vételára, amely a szállítási díjat nem tartalmazza.
Kereskedő fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Ön az alábbi fizetési módok közül tud választani:

1. Személyesen, a boltban: készpénzben vagy bankkártyával.
Használható pénznemek: Ft, EUR
Szaküzletünkben és a web áruházunkban az alábbi bankkártyás fizetésekre van lehetőség: MasterCard és Visa Classic (dombor nyomott bankkártyák), Maestro és Visa Electron* (nem dombor nyomott bankkártyák). Az online áruházban történt bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés követően lehetséges. Az internetes bankkártyás fizetési szolgáltatónk az K&H Bank.  
Üzletünkben érintésmentes fizetés is lehetséges MasterCard® PayPass™ vagy Maestro® PayPass™ bankkártyával.

2. Utánvét: készpénz
Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni. Utánvétes fizetési módot csak belföldre történő vagy romániai kiszállítás esetén választható.

3. Banki átutalás (előre utalás)
Használható pénznemek: Ft, EUR, RON
A megrendelés alkalmával egy előleg számla kerül kiküldésre (egy e-mail kerül kiküldésre a rendelés visszaigazolásáról) a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet kérjük tüntessen fel az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás átfutási ideje 1 munkanap. (munkanapokon 4 óra.)

Bankszámlaszámunk: Kereskedelmi és Hitelbank;
Bankszámlaszámunk: 10200878-31510811-00000000
IBAN formátum: HU96 1020 0878 3151 0811 0000 0000
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

EUR bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank
Bankszámlaszámunk: 10401093-00014750-00000009
IBAN formátum: HU63 1040 1093 0001 4750 0000 0009
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

RON bankszámla: OTP Bank Romania
IBAN formátum: RO79 OTPV 3300 0088 1225 RO01
BIC (SWIFT) kód: OTPVROBU

4. Internetes bankkártyás fizetés (K&H)
Használható pénznemek: Ft, EUR
MasterCard és Visa Classic (dombor nyomott bankkártyák), Maestro és Visa Electron* (nem dombor nyomott bankkártyák). Az online áruházban történt bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés követően lehetséges. Az internetes bankkártyás fizetési szolgáltatónk az K&H Bank.  

5. PayPal
Amennyiben ön rendelkezik PayPal azonosítóval, bankkártya adatai megadása nélkül vásárolhat online web áruházunkban. A megrendelés átvétele, illetve kiszállítása a sikeres fizetést követően lehetséges.

F)

A vásárlást követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +(36) 30 53 91 377.

A Kormányrendelet 7.§ (1) pontja alapján a vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Kormányrendelet 11.§-a érvényes.

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Web áruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció azonban kényelmes és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra megadnia.
A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol a kézbesítés ideje alatt a megrendelt csomagot át tudják venni.
A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar és angol.

MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.
A megvásárolható termékek mellett található a "Kosárba" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

A megrendelés elküldése

A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási címet rögzíteni.
Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz.
Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez.
Az Ektv. 5.§ (c) pontja szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.
Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott fizetési módot ellenőrizte, a következők szerint rögzítheti a megrendelést:
Jelölje be a "Vásárlási feltételek elfogadása" négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson a jobb oldali kiemelt hátterű "FIZETÉS" gombra.
A kormányrendelet 15.§(1) bekezdése szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "FIZETÉS" gombra kattintva, a web áruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.
Vásárló tehát ezúton tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát is véglegesíteni.
A "FIZETÉS" lépésben a vásárló a kézpénzes fizetés (boltban vagy futárnál), online bankkártyás fizetési mód, az átutalás és a PayPal között választhat. A rendelés csak akkor kerül teljesítésre, miután annak díját a vásárló megtéríti.
A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az első e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását és kiszolgálását, csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz.
Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
A megrendelés kiszolgálása csak kifizetett termék esetében történik. A kifizetés elfogadásáról külön, a következő levélben értesül.
Az Ektv. 6.§ (2) bekezdése szerint a Kereskedő a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi.

A megrendelések feldolgozását, és - ha a vásárló arra igényt tart, azzal kapcsolatos ügyfélszolgálatot - munkanapokon látjuk el.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben megrendeléséből valamely termék csak átmenetileg nem elérhető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag egyeztetjük. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni, külön feladott, online megrendelésben.

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére különösen hibás ár kerül a Weboldal felületére, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Ritka esetben olyan kép is megtalálható lehet az adott termékhez, ami illusztráció.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) díjat nem számítunk fel.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden termékünkre a vonatkozó jogszabályok alapján kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igény érvényesíthető. Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

Az átvételkor közölt, és nyilvánvalóan lényegi, jogos panasz esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. Ez nem érinti a fogyasztó szavatossághoz való jogait.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA:

Az Ektv. 6.§ (1) pontja szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az info@rollers.hu email címen vagy a +(36) 30 53 91 377 telefonszámon.

Az Ektv. 6.§(2) pontja szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott 48 óráshatáridőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

Kellemes vásárlást kívánunk!

H)

RENDELÉSEK LEMONDÁSA

Rendelésének lemondására e-mailben és telefonon is lehetőséget biztosítunk.
Ügyfélszolgálat H-P 10:00-18:00, SZ 10:00-14:00
Telefon: +(36) 30 53 91 377

ELÁLLÁS:

A rendelésre vonatkozó igényét a vásárló visszavonhatja egészen a termék kiszállításának pillanatáig. Ezt követően a fogyasztó elállási jogával élhet a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül.
Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mailküldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból az okból merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon (illetve postai úton oda küldött nyilatkozattal) jelentheti be.

FIGYELEM!

A Kormányrendelet 29. § (1) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.

VISSZAVÉTEL

A termékeket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza a megrendelést követő 14 napban.

DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az áru ellenértékét a termék visszajuttatását követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

I)

a.)

Az új Ptk. 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Telefonszáma: (1) 488-2131
    Fax száma: (1) 488-2186
    Név: Dr. Baranovszky György
    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
    
    
Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a vásárlóhoz kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak , és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy a Kereskedőt (PiCar Kft-t vagy a GLS futárt) terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

b.)

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM. rendelet szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1071 Budapest, Dembinszky utca 29. Nyitva tartás: H-P.: 10:00-18:00, SZ.: 10:00-14:00). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (PiCar Kft, 1121 Budapest, Ágnes utca 38/b) küldött levélben, vagy elektronikus levélben a garancia@rollers.hu. címen.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 - a vásárló nevét, címét,
- a vásárlás időpontját,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a hiba leírását,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

Z)

Záradék
Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Felhasználót a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

I. FEJEZET 1.sz. melléklete

A Kormányrendelet kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az új Ptk. 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PiCar Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (új Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

3. Jótállás (új Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik, 10.000 Ft értékhatár felett.

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek alapvetően igen, és csak néhány esetben nem tartoznak ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá. Amennyiben a termék a kötelező jótállásos termékek körébe tartozik, a termék leírásában a jótállási idő feltüntetésre kerül.

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártóra hárítja a jótállást.


A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadását követően kezdődik a jótállási határidő, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó (annak megbízottja) végzi, az üzembe helyezés napjával veszi kezdetét. Összesen így 6 + 18 hónap a jótállás időtartama.

- Mikor mentesül a cég a jótállási kötelezettsége alól?

Abban az esetben mentesül a cég, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

- A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. A vásárló és a vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A cég a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

5. Ha a cég a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

6. A cég a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 19/2014.(IV.29.)NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A Rollers.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az információk a gyártóktól, illetve beszállítóktól származnak. A kiszállított termék a fotótól (pl. színében, méretében) eltérhet. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kormányrendeletben és az új Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2015.10.16

II. FEJEZET

Adatvédelem

Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson, a Felhasználó által megadott adatokon alapul. Az adatkezelő jelen ÁSZF alapján az 1. pontban részletezett Szolgáltató. Az adatokhoz Szolgáltató minden alkalmazott munkatársa és vezetője hozzáférhet munkavégzés során.

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,
•    hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is,
•    kérni adatainak helyesbítését,
•    a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését
•    tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásai kapcsán az alábbi célból és adatkörben kezel személyes adatokat:
•    a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet
•    a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
•    a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
•    hírlevél szolgáltatás, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Felhasználó a Szolgáltatónak küldött elektronikus üzenetben bármikor kérheti, hogy Szolgáltató ne küldjön több hírlevelet számára.

A Szolgáltató a kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Szolgáltató törli hírlevélhez szükséges adatokat a Felhasználó hírlevélről történő leiratkozása esetén.

Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a Google Analytics használatával Felhasználó internetes szokásairól információkat szerezzen be, azokat elemezze és saját céljaira felhasználja.

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. §.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál eljárást indíthat, vagy bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.

A NAIH elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu
Url: http://www.naih.hu

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015 augusztus 16.